کارگروه ترویج کتاب و کتاب خوانی

با سلام

در روز پنج شنبه 12/12/95 جلسه و نشستی به میزبانی پدران امیرکلا برگزار شد که مهمانانی از گروه پدران

خوب بابل و یک نفر از آمل به همراه هسته مرکزی موسسه پژوهشی کودکان دنیا در آن شرف حضور یافتند.

در ابتدا گزارشی از ایجاد گروه پدران امیرکلا و مروری بر آنچه که در این مدت گذشت به همراه تصویر ارائه شد.

در ادامه تبادل نظرها و راهکارهای مختلفی جهت ایجاد روابط بیشتر و فلسفه های وجودی دیگر گروه ها هم

شنیده شد شنیدیم و شنیده شدیم تجارب دوستان دریافت و ثبت شد، امید آن داریم در ادامه راه مفید به فایده

بوده و شاهد تعامل بیشتری از این دست باشیم.

از تمامی دوستان که به نوعی در این گردهمایی همکاری داشتند سپاس گزاریم.
موضوعات مرتبط: فعالیت های موسسه ی خانواده سالم ، پدران

مادر بزرگ ها
با سلام

نشست هفتگی مادربزرگ ها در دوشنبه 9/12/95

این نشست که با حضور حدود بیست و پنج نفر برگزار شد در رابطه با چگونگی برگزاری برنامه چهارشنبه سوری

گفتگو شد و تقسیم مسئولیت هایی هم صورت گرفت و مکانی هم از طرف یکی از مادربزرگ ها پیشنهاد شد که

همه از این پیشنهاد استقبال کردند و در آخر قرار شد که برای دوشنبه بعد به اتفاق گروه برای پیاده روی و صرف

صبحانه و همچنین چیدن سبزی جنگلی برای آش چهارشنبه سوری دوستان را به پارک جنگلی پزچفت ببریم که

بسیار مورد استقبال قرار گرفت.
موضوعات مرتبط: بزرگان ، فعالیت های موسسه ی خانواده سالم

کارگروه ترویج کتاب و کتاب خوانی
با سلام

گزارش کار در مدرسه………

کلاس اول

تعداد کودک در کلاس 30 نفر + مربی

* با سلام کردن به بچه ها و همراه جواب سلام دادن کودکان بعضی ها گفتند به من قصه بگو….

از اینجا شروع شد سوالات من : قصه گو !!

از کجا میدونید من قصه گو هستم ؟

بچه ها : چون مامانم گفت فردا قراره قصه براتون بگن…. و …..

برای خواندن متن کامل به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.